Oprócz potencjalnych, indywidualnych

Oprócz potencjalnych, indywidualnych

Podstawowym towarem na rynku nieruchomości są działki, budowlane, rolne, komercyjne lub inne. Oprócz potencjalnych, indywidualnych klientów działek, najważniejszym przedstawicielem branży nieruchomości jest sama gmina. To od niej zależy wartość nabywanych nieruchomości z racji faktu stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to związane z faktem czy dana nieruchomość jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, przemysłowej bądź usługowej lub rekreacyjnej. Dodatkowo gmina po ustalenie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego jest głównym i zarazem jedynym decydentem w sprawie możliwości zabudowy działki. Oprócz wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina posiada wiele nieruchomości komunalnych i państwowych, które może sprzedać inwestorom oraz prywatnym jednostkom na ogólnopolskich zasadach przetargowych. Nieruchomości takie mogą być także wynajęte lub oddane w użytkowanie wieczyste. Sprawy przetargowe zawsze muszą mieć oficjalny oddźwięk. Działki oddane w użytkowanie wieczyste są w taki sam sposób zagospodarowane przez ich właścicieli jakby nabyli je od prywatnych właścicieli. Jedynie dochodzi dodatkowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Najbardziej poszukiwany rodzaj nieruchomości to komercja. Gminy bardzo często informację o sprzedaży nieruchomości komercyjnej zamieszczają w prasie ponadlokalnej. Działki te posiadają wysoką cenę oraz są rodzajem inwestycji dla gminy, gdyż w większości przypadków postaną na nich dodatkowe miejsca pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *